Nu införs lex Maja för att anmäla vanvård av djur

Katten Maja, som gett namn åt Lex Maja.
Maja hos veterinären, efter att Södertälje katthem fått ut henne från ägarens lägenhet.
Nu kan personal inom socialtjänsten och vården anmäla om djur hos klienter eller patienter missköts eller plågas. De har rätt att bryta sekretessen enligt en ny lag: Lex Maja.

Katten Maja lämnades ensam när ägaren åkte in på sjukhus. Personen hade hemtjänst, men hemtjänstpersonalen anmälde inte att katten lämnats utan tillsyn, med hänvisning till tystnadsplikten.

Katten hittades svårt undernärd efter 11 dagar och fick avlivas. Detta hände i Södertälje 2016.

Nu har en ny skrivning förts in i offentlighets- och sekretesslaglagen, så att det blir tillåtet för medarbetare inom vård och omsorg att bryta sekretessen och anmäla när djur far illa.

Namn efter avlivade katten

Den nya lagen kallas Lex Maja, efter katten som dog.

Den börjar gälla den 1 april, och anmälan görs till länsstyrelsen.

– Vi tycker att det här är mycket bra. Vi får ju redan samtal från personal som är oroliga för djur som far illa, och som då även är oroliga för att de bryter mot sin tystnadsplikt, säger Anna Mattsson, djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Det kommer förmodligen att vara illa ställt

Anna Mattsson

Det som krävs för att personal ska kunna häva sekretessen är att djuret tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller att det uppenbart visar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat. Det krävs också att bristerna inte kan åtgärdas i samråd med djurägraen.

– Det kommer förmodligen att vara illa ställt med de djur som anmäls till oss, säger hon.

Om en djurägare inte kan ta ansvar för sitt djur kan länsstyrelsen besluta att omhänderta det.

– Men vi försöker först höra om det finns anhöriga eller andra som kan ta hand om djuret.

Tamdjur får inte överges

Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom samt ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

En ny djurskyddslag träder nu också i kraft. I den införs bland annat krav på att den som håller djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov och att tamdjur inte får överges.

Fakta

Lex inom vården

Lex Maria, 1936: Vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller sjukdom till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bakgrunden är den incident 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled sedan de fått injektioner med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.

Lex Sarah, 1999: De som arbetar med service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldiga att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden till Ivo. Namnet kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som slog larm om förhållandena på Polhemsgården i Solna.

Lex Maja 2019: Medarbetare inom vård och omsorg kan anmäla om djur utsätts för vanvård. Bakgrunden är en person i Södertälje med hemtjänst som åkte in på sjukhus och lämnade katten ensam. Hemtjänsten anmälde inte detta, då det skulle bryta mot tystnadsplikten. Katten var så illa medtagen när den hittades att den fick avlivas.