Inga åtgärder vid E4 trots dålig luft

Luften längs motor­vägen i norra Botkyrka blir inte bättre.

Trots det finns inte Botkyrka med i länsstyrelsens åtgärdsprogram för minskade utsläpp längs vägarna.

För knappt två år sedan rapporterade Lokaltidningen Mitt i Botkyrka-Salem att luften i Alby var lika dålig som de värst trafikerade innerstadsgatorna.

Fortfarande är luften dålig.

Gränsvärderna för luftens kvalitet överskrids allt oftare vid E4/E20 i Hallunda, Fittja och Alby, konstaterar kommunstyrelsen i ett remissvar om infrastrukturens utveckling. Orsaken är biltrafiken på motorvägen.

Ann Hugosson som bor vid Brunna IP, inte långt från motorvägen, anser att luften är långtifrån kristallklar.

– Balkongen vetter mot motorvägen och det blir alldeles svart på den och på fönsterblecken. Det är något smått som finns i luften. Jag sitter aldrig där, säger hon.

Botkyrka kommun mäter halterna av kvävedioxid och farliga partiklar, PM10, och det är framför allt kväve­dioxiden som är ett problem.

– I Alby har vi mätt upp halter över gränsvärdena vid bostadsområden. Det ligger i en svacka och är omringat av motorvägen och Hågelbyleden, säger Dan Arvidsson, miljöutredare.

– Nära motorvägen, där ingen bor, är halterna av både kvävedioxid och partiklar höga, säger han.

Länsstyrelsen har utformat ett åtgärdsprogram för att förbättra luften längs vägarna i länet.

I sin kommentar till programmet konstaterar Botkyrka kommun att det där inte finns några konkreta åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid i Botkyrka.

Trafikverket, som är ansvarigt för både E20/E4 och Hågelbyleden, är skyldigt att vidta åtgärder – men menar att man saknar kunskap.

Botkyrka kommun vill att det ska stå tydligt i programmet vad Trafikverket ska göra ”när kunskapsläget klarnar”.

Enligt Dan Arvidsson finns det bara en sak som skulle kunna förbättra luften i norra Botkyrka.

– Mindre trafik är det enda som hjälper. Man måste underlätta för kollektivtrafiken, minska privtabilismen samt tung trafik.

Fakta

Farliga ämnen

Kvävedioxid: Bildas vid all förbränning. Höjda halter försämrar miljön och kan förvärra astma- och lungproblem.

Partiklar (PM10): Den förorening som ger störst hälsoproblem i svenska tätorter. Kommer från slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och sand. Höga halter kan försämra lungfunktionen.

Källa: Naturvårdsverket