Inga balkonger vid Norr Mälarstrand

Kungsholmen Modernistisk arkitektur präglar husen vid Norr Mälarstrand på Kungsholmen i Stockholm.

En fastighet som stod färdig 1932 kommer inte att få uppföra några balkonger mot gatan. Mark- och miljödomstolen fastställer länsstyrelsens beslut om att skrota ett planerat balkongprojekt.

Skönhetsrådet och stadsmuseet har tillsammans avrått från bygget eftersom balkonger mot gatan inte finns i områdets nuvarande gatumiljö.

Dessutom har museet klassat byggnaden som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.