Inga betyg i fyran i Lidingös skolor

Det blir inget försök med betyg i årskurs 4 på Lidingö.

Rektorerna på de kommunala grundskolorna säger enhälligt nej.

I februari gick utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) ut och sa att han ville att Lidingös skolor skulle delta i försöket med betyg i årskurs 4. Bakgrunden var att regeringen och Alliansen tillsammans beslutat att testa betyg från årskurs 4 i 100 skolor.

Men nu står det klart att Lidingö inte kommer att delta i försöket, som startar 2017.

Rektorerna för de kommunala grundskolorna har sagt enhälligt nej, vid ett möte.

– De lyfter fram forskning som visar att det inte finns något samband mellan tidiga betyg och goda Pisa-resultat och att forskning pekar på att svaga elever påverkas negativt av tidiga betyg. De tycker att konkret och kontinuerlig feedback är viktigare, säger Vera Sandin, verksamhetschef för de kommunala grundskolorna.

Stefan Andeman, rektor för Torsviks skola åk 4–6, lyfter också fram allt administrativt arbete som försöket skulle innebära.

– Vi satsar hellre den tiden på riktigt bra och rolig undervisning, säger han.

Lidingös rektorer lutar sig mot tung forskning. Kungliga Vetenskapsakademien har avrått från betyg från årskurs 4, eftersom ”inga hållbara argument finns” för att det gynnar lärande. 34 av 44 remissinstanser avrådde dessutom från tidigare betyg, när Alliansen ville införa det. Till dem hörde landets högskolor och universitet, Skolinspektionen och Skolverket.

Hans Barje tar rektorernas nej med ro.

– Jag föreslog att Lidingö skulle ansöka om att vara med i testet för att det är viktigt att få fram mer kunskap om betyg. Men jag var tydlig med att det var skolledarna och lärarna som skulle fatta beslutet.

Fakta

Frivilligt delta i testet

Alliansen och regeringen har beslutat att införa betyg på prov från årskurs 4 i 100 av landet skolor.

Försöket ska pågå 2017-2020.

Beslutet var en kompromiss. Alliansen gick till val på betyg från årskurs 4. S och MP var emot.

Försöket är frivilligt. Källa: Lärarförbundet