Inga brister kvar på skola

HANDEN Friskolan Rudanskolan har enligt Skolinspektionen vidtagit sådana åtgärder att de tidigare bristerna i verksamheten inte längre finns.

Det var efter en tillsyn den 13 november i fjol som Skol­inspektionen förelade skolan att bland annat förbättra inflytandet och det pedagogiska ledarskapet.

Det hade också framförts anmärkningar inom trygghet och studiero, men nu har alltså skolan förbättrat sig och får grönt ljus.