Inga elitsatsningar på barn

SOLLENTUNA Sollentuna kommun har under 2013 undersökt hur hårt de idrottsklubbar som får föreningsbidrag pressar barn under 12 år. Anledningen är att kommunen inte vill bidra till elitsatsningar och att små barn stängs ute från föreningslivet.

I den rapport som läggs fram till kultur- och fritidsnämnden på torsdag framgår att inga elitsatsningar finns inom de undersökta föreningarna.