Inga fler bin smittade efter utbrottet i Salem

SALEM Länsstyrelsens tillsynsman för bin förintade förra veckan ett samhälle med bin i Salem. Biodlingen hade drabbats med amerikansk yngelröta som är mycket smittsam, men inte farlig för människor. Länsstyrelsen kontrollerade också samtliga biodlingar inom en radie av tre kilometer från bisamhället.

– Men inga andra hade blivit smittade, säger länsveterinär Ann-Marie Andersson.