Renoveringsfirma ska åtgärda fel

JÄRFÄLLA En man som äger ett radhus har fått delvis rätt av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i en renoveringstvist. Nämnden rekommenderar en renoveringsfirma att betala tillbaka 44 000 kronor av kostnaden för en renovering av mannens radhus. Renoveringen kostade totalt 171 000 kronor.

Mannen klagade i juni 2011 på att arbetet inte var fackmässigt utfört. Renoveringsfirman svarade att arbetet inte var felaktigt utfört och krävde ytterligare betalning för att fixa felen.

ARN rekommenderar nu renoveringsfirman att senast inom två månader åtgärda samtliga fel eller återbetala 44 000 kronor.