ANNONS

Inga gravar på kyrkogården

ANNONS

Bromma kyrka Problemen kvarstår på Bromma kyrkas nya kyrkogård. Under sommaren har SH Bygg, firman som är ansvarig för anläggandet, åtgärdat utseendet på planteringarna på platsen.

Grundproblemet – att marken är för hård för att gräva gravar i – kvarstår dock. Företaget tvistar ännu med kyrkogårdsförvaltningen om vem som bär ansvaret och om hur situationen ska lösas. Det finns ännu ingen tidsplan för när arbetet kan påbörjas och kyrkogården tas i bruk.