Inga hyresrätter byggda i Silverdal

Än så länge har det inte byggts en enda hyresrätt i Silverdal.

Detta har lett till hård kritik från S.

Nu kontrar majoriteten med nya byggplaner som kan ge nya hyresrätter.

När 2012 var summerat hade 831 bostäder byggts i Sollentunas just nu största exploateringsprojekt Silverdal.

Men än så länge lyser hyresrätterna helt med sin frånvaro i området, vilket har lett till hård kritik från Socialdemokraterna, som lyfte frågan om behovet av blandade upplåtelseformer i Silverdal redan år 2000.

– Det är väldigt synd. Vi tror att de bästa områdena skapas med blandad bebyggelse, men varken majoriteten eller byggherrarna har brytt sig om det, säger Joakim Jonsson (S), ledamot i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Dessutom finns det en väldigt stor efterfrågan på hyresrätter, menar han och lyfter fram två olika grupper.

– Förutom unga så finns det också från en stor grupp välutbildade personer som jobbar i Kista och behöver någonstans att bo i ett år ­eller två. Då vill man inte alltid köpa en bostad, säger Joakim Jonsson.

Nu kontrar majoriteten med att det visst kan bli hyresrätter. På plan- och exploateringsutskottets möte förra veckan fattades det ett beslut om att se över detaljplanerna i den västliga delen av Silverdal, mellan järnvägen och motorvägen.

– Det skulle byggas kontor där, men marknaden är iskall. Därför ska vi se om vi kan ändra byggrätterna till bostäder, säger utskottets ordförande Thomas Ardenfors (M).

De planerade bostäderna i västra Silverdal är tänkta att fungera som bullerskydd för resten av området. Men i väntan på att de ska stå klara ska kommunen resa temporära bullerplank. Det arbetet ska påbörjas nästa år, berättar Thomas Ardenfors.

Dessutom planeras det för bostäder i den östra delen av Silverdal. Men var hyresrätterna ska byggas, och hur många det kan bli, är för tidigt att säga, menar Thomas Ardenfors.

– Vi ser möjligheterna att bygga hyresrätter i Silverdal som mycket goda. Det är ett viktigt inslag i helheten och är en del av slutförandet av Silverdal.

Vi ser möjligheterna att bygga hyresrätter i Silverdal som mycket goda.Thomas Ardenfors (M)