Största förbunden kräver inte sexbrottskoll

Inget av Sveriges tolv största idrottsförbund kräver att klubbarna kollar alla ledare.
Inget av Sveriges tolv största idrottsförbund kräver att klubbarna kollar alla ledare.
Inget av Sveriges tolv största idrottsförbund kräver att deras klubbar kollar om barn- och ungdomsledare är dömda för sexbrott. Men efter Mitt i:s granskning överväger några förbund att börja.

Idrottsklubbar har sedan 2013 haft möjlighet att begära att deras ledare visar ett begränsat utdrag ur belastningsregistret som styrker att de inte har fällts för sexualbrott. Men Lokaltidningen Mitt i:s kartläggning visade att endast en av tre klubbar i Stockholm kollar alla barn- och ungdomsledare.

Riksidrottsförbundet rekommenderar men kräver inte att föreningar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare. I stället skjuter Riksidrottsförbundet ansvaret neråt till de enskilda förbunden. Ett krav på att fotbollsföreningarna ska kolla alla ledare måste alltså komma från Svenska fotbollförbundet.

Sveriges tolv största förbund

Men inget av Sveriges tolv största idrottsförbund – som tillsammans har närmare 2,5 miljoner medlemmar – ställer ett sådant krav. Det visar en rundringning som Lokaltidningen Mitt i har gjort.

Vi har frågat: Kräver ni att era medlemsföreningar ska begära begränsade utdrag ur belastningsregistret av samtliga barn- och ungdomsledare?

Alla svarar nej. Några förbund överväger att införa krav men i nuläget gör de precis som RF och skjuter ansvaret vidare neråt. Varje enskild förening får själv bestämma.

Så här svarar förbunden:

1. Svenska fotbollförbundet

Fotbollsträning på Kungsängens IP.

Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand berättar att förbundet inte kräver att medlemsföreningarna kollar om barn- och ungdomsledare.

– Men vi jobbar just nu med något som heter ”Diplomerad förening” där det kommer att finnas fler kvalitetssäkrande kriterier för att föreningarna ska kunna komma med. Ett kriterium skulle kunna vara att föreningarna ska begära utdrag ur belastningsregistret av sina ledare. Vi jobbar med det nu för att kunna påbörja att implementera ”Diplomerad förening” nästa år, säger generalsekreteraren Håkan Sjöstrand.

2. Svenska golfförbundet

Golfspelande knattar på Bro-Bålsta.

Generalsekreteraren i Svenska golfförbundet, Gunnar Håkansson, befarar att krav på registerutdrag inte bara får positiva följder.

– Att införa fler formella krav är kanske en väg att gå, men det skulle också medföra krav på en utbyggd kontrollapparat vilket kan motverka engagemang.

3. Svenska friidrottsförbundet

Kungsängen Friidrott

Kungsängen Friidrott tränar.

Svenska friidrottsförbundet tycker att det är viktigt att låta föreningarna bestämma själva.

– Det gäller att ha den största respekt för alla ideella ledare som gör ett fantastiskt jobb, och det finns en risk i att vara för kontrollerande. Vissa klubbar har kanske bara en eller två ledare, andra har 150. Därför har vi inget krav utan låter föreningarna var och en hitta sitt sätt att hantera de här frågorna, säger generalsekreteraren Stefan Olsson.

4. Svenska gymnastikförbundet

Brommagymnasterna tränar i Åkeshovshallen.

Svenska gymnastikförbundets generalsekreterare Johan Fyrberg känner till fall av övergrepp bland medlemsklubbarna. Men han vill ändå inte kräva att föreningarna ska begära registerutdrag av alla ledare.

– Vi har haft ett antal fall men inom gymnastiken har vi över 20000 ledare och i de allra flesta fall fungerar det oerhört väl, säger Johan Fyrberg.

Han säger att en ”stor utmaning för föreningsidrotten är all administration”.

– Man måste fråga sig: ”Är det rimligt?” Det finns en risk att ett krav på registerutdrag försvårar för föreningar att organisera sin verksamhet och det kan slå mot barn som kanske inte kan röra på sig, säger Johan Fyrberg.

5. Svenska ridsportförbundet

Hästhoppningsträning i Vallentuna.

Svenska Ridsportförbundet vill inte heller rikta något krav.

– Men vi jobbar hela tiden med värdegrundsfrågan och kan komma till en annan slutsats senare, säger förbundsordföranden Ulf Brömster.

6. Svenska simförbundet

Eriksdalsbadet

Simträning i Eriksdalsbadet.

Svenska simförbundet betonar att föreningarna bestämmer över frågan.

– Det är alltid föreningen som är arbetsgivare och som avgör. Vi kan bara rekommendera dem, säger förbundschefen Mikael Jansson.

7. Svenska innebandyförbundet

Täby FC:s knattar spelar innebandy.

Svenska innebandyförbundet utesluter inte krav på registerutdrag i framtiden.

– Det kan absolut bli aktuellt. Vi har en pågående diskussion om hur ungdomar ska behandlas och hur vi ska få en så säker miljö som möjligt, säger ordföranden Thomas Engholm.

8. Svenska ishockeyförbundet

Ungdomslag tränar i Trångsund.

Svenska ishockeyförbundet har inte fördjupat sig i frågan.

– Vi kräver inte detta av våra föreningar. Det är möjligt att vi borde, men vi har inte diskuterat frågan så jättemycket, säger utvecklingschefen Henrik Haraldsson.

9. Svenska skidförbundet

Barn åker utför i Brukets skidbacke i Järfälla.

Svenska skidförbundet har inte heller lyft ämnet.

– Jag ska ärligt säga att vi inte diskuterat detta konkret. Men vi för en stor och öppen diskussion om normer och hur vi ska förhålla oss till varandra inom idrotten. I detta ingår att vi ska öka ledarutbildningen, säger vice ordföranden Göran Nilsson.

10. Svenska tennisförbundet

Barn spelar tennis Alfa Laval-hallen i Tumba.

Svenska tennisförbundet varken kräver eller rekommenderar sina föreningar att göra registerutdrag.

– Däremot kan vi framöver absolut tänka oss rekommendera våra föreningar att börja begära utdrag av ledarna, säger ordföranden Thomas Wallén.

11. Svenska skyttesportförbundet

Banan hos Tyresö skytteförening.

Svenska skyttesportförbundet överväger ett krav på medlemsföreningarna att kolla alla ledare.

– I och med att vi handhar vapen så görs ju redan en del förhandskontroller av polisen när ungdomsledarna söker vapenlicens. Men vi har ju inte koll på vad de får se. Vi har sett medias uppgifter om att få föreningar kollar sina ledare och ska absolut ta det till oss och titta vidare på det, säger generalsekreteraren Patrik Johansson.

Kan ni tänka er att kräva att era medlemsföreningar ska begära utdrag ur belastningsregistret för alla ledare?

– Vi måste kolla juridiken och analysera vad vi kan kräva som förbund av våra föreningar. Vi gör alltid översyner av våra stadgar speciellt när det kommer upp känsliga ämnen som vi kanske har missat, säger Patrik Johansson.

12. Svenska handbollförbundet

Kungsängens Sk handboll

Kungsängens SK spelar handboll.

Svenska handbollförbundet framhåller att ”klubbarna själva måste bestämma”.

– Man är ju egen beslutande person i alla sådana här frågor, säger vd:n Christer Thelin.

Ni har ingen möjlighet att kräva att era föreningarna kollar sina ledare?

– Då ska det in i stadgar eller liknande om man ska ha det som krav eller förutsättning för att vara medlem i förbundet.

Fotnot: Bilderna i denna artikel är illustrativa. Klubbarna/personerna på bilderna har inget med artikeln att göra.

Fakta

Sveriges tolv största idrottsförbund

Sveriges tolv största idrottsförbund sett till enskilda utövare (2015):

1. Svenska fotbollförbundet, 501 372 medlemmar.

2. Svenska golfförbundet, 470 948 medlemmar.

3. Svenska friidrottsförbundet, 381 963 medlemmar.

4. Svenska gymnastikförbundet, 173 569 medlemmar.

5. Svenska ridsportförbundet, 160 300 medlemmar.

6. Svenska simförbundet, 150 345 medlemmar.

7. Svenska innebandyförbundet, 133 081 medlemmar.

8. Svenska ishockeyförbundet, 115 073 medlemmar.

9. Svenska skidförbundet, 113 439 medlemmar.

10. Svenska tennisförbundet, 96 025 medlemmar.

11. Svenska skyttesportförbundet, 92 686 medlemmar.

12. Svenska handbollförbundet, 87 544 medlemmar.

Totalt: 2 476 345 medlemmar

  • Korpen och skolidrotten har räknats bort.
Källa: Riksidrottsförbundet