Inga invändningar mot mer flygbuller

Vuxna löper högre risk för hjärtproblem och barn kan få inlärningssvårigheter.

Men kommunen vill inte prata om hälsoriskerna med ökat flygbuller.

Det slopade taket för maxbuller nämns inte med ett ord i stadens remissvar.

Mitt i berättade förra veckan om den statliga utredningen Flygbuller och bostadsbyggande. Den vill ta bort restriktionerna för hur ofta Bromma flygplats får rätt att överskrida maxbullernivån på 70 decibel utomhus – alltså det ljud som uppkommer vid start och landning av stora plan.

Utredningen skickades på remiss till stadshuset, men där togs ämnet aldrig upp för diskussion i nämnderna, trots att ett slopat tak för maxbuller skulle kunna påverka minst 80 000 stockholmares hälsa.

I stället lät stadshusledningen tjänstemän från berörda förvaltningar skriva en tjänste­skrivelse som svar på remissen. Skrivelsen skulle lämna synpunkter på både delbetänkandet om flygbullret och det tidigare betänkandet i utredningen som handlade om trafik- och industribuller.

Skrivelsen skrevs dock samma dag som remissen om flygbullret kom in till Stockholms stad, och den nämner överhuvudtaget inte att Stockholm skulle undantas från reglerna om maxbuller. Ändå var det den kommunstyrelsen klubbade igenom som remissvar.

Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) skyller på tjänstemännen som skrev svaret.

– Det är ju ändå bara ett förslag. Det kommer diskuteras i andra politiska sammanhang, säger hon.