Inga invändningar mot nya siluetten

Varje gång Lidingöbor åker över Lidingöbron kommer ett 140 meter högt bostadshus synas i Hjorthagen. Det visar ett förslag som nu är under samråd.

En av Hjorthagens två gasklockor kan bli ett nytt landmärke i Stockholm. Enligt ett förslag till detaljplan ska ena gasklockan rivas för att ersättas med ett bostadshus med 320 bostäder och med en höjd på 140 meter. Eventuella synpunkter kan lämnas in skriftligen till och med 30 september. Jonas Claeson, på stadsbyggnadskontoret på Stockholm stad, säger att få åsikter har inkommit.

– Jag har knappt fått in några synpunkter alls. Och inga från Lidingö, säger han.

Vid det tidigare samrådet 2010 yttrade sig kommunstyrelsen på Lidingö stad i positiva ordalag till den höga byggnaden. ”Lidingö stad ser positivt på den utveckling som sker på andra sidan Lidingöbron. Generellt sett är det positivt att fler bostadshus byggs. Den nya byggnaden kommer att ge stadsbilden ett nytt urbant inslag och bli ett nytt landmärke”.

Paul Lindquist (M), kommunalråd, påpekar att kommunstyrelsen håller fast vid sin tidigare ståndpunkt.

– Vi har inga som helst problem med att det byggs ett högt hus på andra sidan. Vi i kommunstyrelsen lär inte göra några fler yttranden, säger han.

Enligt förslaget ska den andra gasklockan byggas om till kulturändamål med en skulpturpark i direkt anslutning till byggnaden. Projektet beräknas kunna stå färdigt under 2018.