Inga arbetskläder i hemtjänsten trots lagkrav

Hemtjänstpersonal i Danderyd har inte fått tillgång till arbetskläder.
Hemtjänstpersonal i Danderyd har inte fått tillgång till arbetskläder.
Hemtjänstpersonal i Danderyd har inte tillgång till arbetskläder. Det trots att lagen kräver det sedan årsskiftet.

Sedan den förste januari i år det lagkrav på att personal inom hemtjänsten ska bära arbetskläder. Det för att minska risken för smittspridning och infektioner.

– Många som får omsorgsinsatser i dag är multisjuka och därmed särskilt utsatta för vårdrelaterade infektioner. De rör sig ofta mellan sjukvården och omsorgen, vilket innebär risk för smittspridning. Därför måste vårdens hygienregler även användas inom exempelvis äldreomsorgen, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Men på hemtjänsten i Danderyd arbetar många i sina vanliga kläder. Det är socialtjänsten i kommunen som anlitar företag som utför hemtjänstarbete. Men trots att lagen alltså kräver arbetskläder så är det inget socialtjänsten frågar efter hos sina utövare.

– Det är upp till varje utförare, vi tar inte ställning till om de har arbetskläder eller ej, säger Margreta Heimer, chef på socialkontoret i Danderyd.

Men sedan i år så kräver ju lagen att personalen ska ha arbetskläder?

– Jo, och nästa gång vi reviderar förfrågningsunderlaget till våra utförare så kommer vi att lägga in att de har ansvar att se till så att personalen har arbetskläder.

När blir det?

– Förmodligen någon gång efter sommaren.

Kommunen köper inte bara in hemtjänst från privata företag, utan har även en egen hemtjänst. Den köper socialtjänsten in från produktionskontoret.

Trots att de nya riktlinjerna från socialstyrelsen gällt sedan den förste januari i år har personalen där ännu inte fått tillgång till arbetskläder.

– Vi ska få arbetskläder inom kort, men det har tagit tid att utreda hur vi ska gå till väga. Det handlar inte bara om kläder, utan om att uppfylla basala hygienkrav, kläderna måste tvättas varje dag. Den logistiken har vi inte i hemtjänsten, säger Anna Sörman, vård och omsorgschef som ansvarar för kommunens hemtjänst.

Det har varit klart att reglerna skulle ändras sedan i början av 2015, vad är det som tagit sådan tid?

– Det är självklart bra med de nya riktlinjerna, men det är inte helt enkelt. Vi har varit tvungna att titta på om vi skulle bygga om våra lokaler eller om vi ska köpa in tvättjänster. Det är ju förenat med en stor kostnad, men nu ska vi snart få kläder, säger Anna Sörman.