Nästan 50 miljoner fattas

Vård- och omsorgsnämnden bad om mer pengar. Nu har de fått nej.
Vård- och omsorgsnämnden bad om mer pengar. Nu har de fått nej.
Vård- och omsorgsnämnden begärde mer pengar för att komma till rätta med sitt stora underskott, som påverkat både Värmdös äldre och personer med funktionsnedsättning. Men kommunstyrelsen sa nej.

Vård- och omsorgsnämndens pengar ska bland annat användas till att ta hand om Värmdös äldre och till personer med funktionsnedsättning. Men pengarna räcker inte till. 2015 gick nämnden back med 40 miljoner kronor, vilket har påverkat stort. En av anledningarna till att LSS-insatser dragits ner i kommunen ska bero på underskottet, så även Alliansens planer på att låta privata företag ta över driften av både Gustavsgården och Djuröhemmet då det anses vara för dyrt.
– Att det finns ett underskott i nämnden beror ju på att vi inte får det att gå runt på Gustavsgården. På Ljung och Slottsovalen går det ihop. Därför måste vi se vad det kostar om vi lägger ut verksamheten på anbud, sa Jan Dolk (KD) vård- och omsorgsnämndens ordförande i en intervju i september.

För att få bukt med en del av minusresultatet begärde vård- och omsorgsnämnden i somras mer pengar. Totalt 16,6 miljoner kronor, vilket motsvarar det underskott som nämnden prognostiserar för 2016. Skälet som angavs var att det vore omöjligt och tungt för nämnden att bära med sig både underskottet på 40 miljoner och det på 16,6 miljoner.

”Att det finns ett underskott i nämnden beror ju på att vi inte får det att gå runt på Gustavsgården”

Kommunfullmäktige ville vänta med tillskottet till september. På så sätt hoppades man att nämnden skulle komma med förslag på åtgärder som kunde spara pengar. Ett av dem är förslaget om att privatisera äldreboenden i Värmdö. Nu har frågan varit uppe i kommunstyrelsen – och fått avslag. I stället föreslogs nämnden få åtta öronmärkta miljoner för LSS-insatser. En av dem som röstade nej till att kräva 16,6 miljoner var Jan Dolk. Han tyckte åtta miljoner var bättre än ingenting, och röstade därför emot sitt eget förslag.
– Det är en förhandlingssituation, man får ge och ta, säger han.

Läs mer:
Gustavsgården kan bli privat
Starka känslor vid protest av neddragningar
Efter nedskärningar – Värmdö kommun kan anmälas
Kommunen sparar in på Casper