ANNONS

Inga modulhus på Gärdet

Det kommer inte att byggas några modulhus på Ladugårdsgärdet, enligt Djurgårdsförvaltningen. Nu tittar man i stället på ett annat område.
ANNONS

– Kommunen ville först ställa modulhusen på Ladugårdsgärdet, men vi har tittat på området och är överens med kommunen att det inte är så lämpligt. Det är ett område vi ska återställa till grönområde. Man befarar också att ett eventuellt bygglov kan komma att överklagas med tanke på närheten till bostäder, säger Staffan Larsson, ståthållare vid Ståthållarämbetet.

I stället tittar Djurgårdsförvaltningen nu på Storängsbotten som möjligt alternativ för tillfälliga boendelösningar för flyktingar. De närmsta veckorna hoppas Staffan Larsson att de hunnit stämma av med kommunen.

– Vi behöver också prata med fastighetsägare som berörs. Nu är många på semester men förhoppningen är att det ska vara klart innan juli månads utgång.

Fredrik Jurdell, vd för Stiftelsen hotellhem i Stockholm, säger dock att han inte nåtts av något nytt besked från Djurgårdsförvaltningen.

– Om man tar direktkontakt med Djurgårdsförvaltningen och hör något annat, så kan jag säga att vi i alla fall inte har hört någonting. Det har varit olika platser som har nämnts. Djurgårdsförvaltningen fortsätter att titta på sina alternativ och lovar att återkomma till oss.

När och om kommunen och Djurgårdsförvaltningen kommer överens om en lämplig plats återstår också många frågor innan planerna kan tas vidare, säger han.

– Det är en massa faktorer vi sedan måste fundera på när väl en plats kommer till stånd. Det kommer att betyda lite olika saker beroende på hur stor platsen är, hur länge den kan tänkas vara tillgänglig och så vidare. Om de nu hittar en lämplig plats. Det kanske man inte kan vara helt säker på, men vi hoppas ju förstås.

LÄS MER: Staden berättar var man vill bygga modulhus

ANNONS