Inga möten med medborgarna

Spånga-Tensta Miljöpartiets förslag att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska utveckla en ny form av dialog med medborgarna genom så kallade medborgarmöten har inte vunnit gehör.

Stadsdelsförvaltningen anser att mötena kan skapa förväntningar som sedan inte kan infrias, en uppfattning som delas av en majoritet i stadsdelsnämnden.