Inga nya sexor på Tallbohovsskolan

Högstadiet på Tallbohovskolan i Jakobsberg läggs troligen ner 2014 eller 2015.

Allt för många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg.

Tjänstemännen i Järfälla kommun föreslår att högstadiet på Tallbohovskolan i Jakobsberg läggs ner nästa höst eller hösten därpå, 2015.

Betygen i årskurs 9 ligger på en låg nivå jämfört med andra skolor. 42 procent når målen i alla ämnen, jämfört med 87 procent i skolan som hade högst resultat, enligt en rapport från kommunens skoltjänstemän.

De resurser som kommunen sätter in för att hjälpa eleverna är otillräckliga, enligt samma rapport.

En mamma med barn på Tallbohovskolan säger att det är ett bra förslag att lägga ner högstadiet, förutsatt att eleverna i stället kommer till skolor där elevernas ursprung är mer blandat.

– Det känns inte som en bra skola. Nästan alla för­söker flytta sina barn därifrån, säger hon.

Om eleverna flyttas till andra skolor med bättre mix tror hon att det kan bli bättre, inte minst språkkunskaperna.

– Det beror på skolan, om det är en blandning är det bra. Om det bara är invandrare på skolan är det inte bra, då lär sig barnen inte svenska.

Bo Winander (FP), skolpolitiker i Järfälla, säger att han håller med om tjänstemännens drastiska förslag.

– Det är en väldigt ensidig elevsammansättning, med många elever som är utlandsfödda och med föräldrar med låg utbildning. Vi har gjort jättemycket tidigare, med mindre klasser och extra stöd. Det har inte räckt till, säger han.

Agneta Karlsson (S), ledamot i barn- och ungdomsnämnden, säger att hennes parti tycker att det är för många frågetecken vad som ska hända med eleverna.

– Att något måste göras är oundvikligt. Men förslaget att stoppa intaget redan till hösten 2014 är väl kort tid.

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden väntas besluta om ett datum för en eventuell nedläggning den 12 december.

Elever som redan går på högstadiet berörs inte av planerna, utan får gå kvar på Tallbohovskolan fram till årskurs nio.

Det känns inte som en bra skola.Förälder med barn på Tallbohovskolan