Inga nya sjukfall i Högdalenverket

Enligt uppgift från Fortum i torsdags har inga nya sjukfall inträffat vid Högdalenverket de senaste tio dagarna. Samtidigt kräver flera oppositionspolitiker i området nu en oberoende utredning.

Det var i mitten av mars som entreprenörer och anställda vid Högdalenverket började insjukna med besvär som utslag, andningsbesvär, klåda och feber.

Sammanlagt 46 misstänkta fall har registrerats sedan utbrottet, som nu alltså tycks ha avstannat.

– Vi har inte haft några personer som har fått de här reaktionerna på tio dagar, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef vid Fortum Värme.

Enligt Ulf Wikström börjar utredningen bli färdig. Men inga mätningar ska ha visat på något som kan förklara sjukfallen. Och inga gränsvärden ska ha överskridits

Men vissa av mätningarna kräver långa tidsserier.

Vad som är känt är att halten av damm och partiklar i luften varit hög under mars och april. För att minska nivåerna har Fortum utökat städningen och våtsopat riskområden.

– Vi hoppas att vi snart kan knyta ihop säcken och börja utesluta tänkbara orsaker.

Men flera politiker i Enskede-Årsta-Vantör och Farsta är skeptiska till att Fortum Värme står bakom utredningen.

Skrivelser från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnats med en begäran att miljöförvaltningen kopplas in.

– Vi vill att någon oberoende ska utreda det här och att förvaltningen inte bara pratar med Fortum. De är i högsta grad intressenter i den här frågan, säger Gunnar Sandell (S), vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Vi vill att någon oberoende ska utreda det här.