Min lokala hjälte

Inga pengar till marknaden

TENSTA Förslaget från oppositionen om att avsätta pengar till en deltidstjänst för att kunna anställa en projektanställd före och under Tensta marknad, fick avslag av majoriteten i stadsdelsnämnden.

Stadsdelen har sedan tidigare avsatt 150 000 kronor till Tensta marknad.

Majoriteten menar att förvaltningen successivt ska minska sina åtaganden i samband med marknaden och det slutgiltiga målet är att föreningslivet genom Marknadskommittén helt driver och organiserar Tensta marknad.