Inga pengar till marknaden

TENSTA Förslaget från oppositionen om att avsätta pengar till en deltidstjänst för att kunna anställa en projektanställd före och under Tensta marknad, fick avslag av majoriteten i stadsdelsnämnden.

Stadsdelen har sedan tidigare avsatt 150 000 kronor till Tensta marknad.

Majoriteten menar att förvaltningen successivt ska minska sina åtaganden i samband med marknaden och det slutgiltiga målet är att föreningslivet genom Marknadskommittén helt driver och organiserar Tensta marknad.