Inga siffror på personalbrist upprör politiker

Frågan om hur många specialistsjuksköterskor som fattas i Stockholm fick ett långt svar.
Frågan om hur många specialistsjuksköterskor som fattas i Stockholm fick ett långt svar.
Det råder brist på specialiserade sjuksköterskor i Stockholm.
Men hur många?
Frågan, eller snarare hur svaret borde se ut, har lett till en politisk strid mellan S och M.

Hur många specialiserade sjuksköterskor saknas inom Stockholms läns landsting? Oppositionen ställde frågan till personalutskottet och vid sammanträdet denna vecka kommer de att få ett svar.

Men svaret, som är tre sidor långt, upprör Jens Sjöström (S) som är en av frågeställarna. De tre sidorna ger inte svar i siffror på hur stort behovet av specialiserade sjuksköterskor egentligen är.

– Det är ett icke-svar. Vi måste veta hur stora bristyrkesgrupperna är, det är pinsamt att en så stor arbetsgivare som Stockholms läns landsting inte har det klart för sig, säger Jens Sjöström (S), en av frågeställarna.

Personalutskottets ordförande Peter Carpelan (M) förklarar att det viktiga är att jobba både lång- och kortsiktigt med kompetensförsörjningen, inte räkna antal tjänster eftersom det ständigt förändras.

– Vi räknar inte på det sättet i X antal. Verksamheterna vid respektive sjukhus har bra kontroll på det men centralt så tycker vi inte att det är meningsfullt att räkna hur många sjuksköterskor vi har en viss vecka ett visst år, säger Peter Carpelan (M).

Långsiktigt arbetar landstinget med en ny rekryteringsstrategi och kortsiktigt med så kallad ”personalmix”.

– Är det brist tar vi in andra yrkeskategorier för att avlasta. Det innebär att behovet av speciliserade sjuksköterskor minskar när vi tar in andra kategorier. Även på den grunden menar jag att det är fel att fråga efter exakt antal tjänster inom ett visst område, säger Peter Carpelan (M).

Jens Sjöström (S) kommer nu att ta frågan till landstingsfullmäktige istället.

– Vi befinner oss i en bemanningskris. Att förvaltningen och Alliansen då inte kan ge besked om underskottet är anmärkningsvärt, säger Sjöström (S).