Inga ytkrav för skolgårdar

rita en hage skolgård
Det finns inga krav på hur stora skal- eller förskolegårdar i Stockholm ska vara.
I Stockholm finns inga krav på hur stora skol- eller förskolegårdarna ska vara.
– Det skulle innebära att vi inte kan bygga förskolor på vissa platser, säger Roger Mogert (S).

I dag finns inga ytnormer för förskolegårdar eller skolgårdar i Stockholm, trots att arkitekter och landskapsarkitekter påpekat att om inga mätbara krav ställs för barns lekbehov kan de behoven inte hävda sig när marktillgången är knapp och markpriserna höga.

– Jag förstår den synpunkten, men jag är skeptisk till tvärhårda gränser när det gäller ytor. Det är ett lite för trubbigt instrument, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Varför då?

– Det innebär att vi inte kommer att kunna bygga förskolor på vissa platser.

Just nu tittar stadsbyggnadsförvaltningen på hur staden hanterar skolgårdar och förskolegårdar.

– Vi får se var vi landar. Ytmått är viktigt, men det handlar ju också om kvalitet. Det är skillnad på tio kvadratmeter berg eller gräs, säger Roger Mogert.

I en remissrunda till Boverkets förslag för nya riktlinjer för skolgårdar 2014 påpekades att bristen på ordentliga utemiljöer för barn ökar slitaget på allmänna parker.

– Under förra mandatperioden byggdes förskolor med enbart utsläppsgårdar. Så gör vi inte längre.