Ingarökrysset kan bli ny helikopterbas

Ambulanshelikopterns bas kan komma att flyttas till ­Ingarökrysset.
Ambulanshelikopterns bas kan komma att flyttas till ­Ingarökrysset.
Ambulanshelikoptrarna kan komma att flytta till Ingarö­krysset.

– Det skulle kännas jättebra, säger grannen Julia Dalgren.

Det har tagit 20 år för Värmdö kommun att utreda en ny placering för ambulanshelikopterbasen, men nu har tjänstemännen kommit fram till att Ingarökrysset är det bästa alternativet. Men områdets lämplighet för ändamålet ska utredas ytter­ligare.

Grannarna till den nuvarande basen i Mölnvik är positiva till en flytt. Julia Dalgren berättar att de störande momenten är störst under sommaren.

– Varje gång den åker förbi så hör man inte vad den andra säger om man pratar med någon, säger hon.

Även tryckvågor är ett problem. I somras gick en butiks utställningsmöbler sönder vid två tillfällen vid Värmdö marknad på grund av trycket från utryckningen. Julia Dalgren fick under en promenad i området också se vad kraften från en ­helikopter kan åstadkomma.

– Då blåste en trafikskyltstolpe ner precis vid oss, ­säger hon.

Beslutet om den nya utredningen togs i samhällsplaneringsnämnden förra veckan. Socialdemokraterna yrkade på att basen borde stanna i Mölnvik.

– Där ligger den nära räddningstjänsten och områdets detaljplan godkänner redan helikopterverksamhet, säger Magnus Danielsson (S), ledamot i samhällsplaneringsnämnden.

I stället för en flytt av basen till Ingarökrysset, före­slår Socialdemokraterna att de nuvarande grannarna ska få ljudtäta fönster och andra bullermotverkande åtgärder.

Yrkandet ledde till att även den nuvarande platsen i Mölnvik ska utredas vidare. Julia Dalgrens sambo Erik Kropf flyttade till Mörtnäs år 2004 och redan då var en helikopterflytt på gång.

– Att de ska börja med en ny utredning om den faktiskt ska stanna kvar så här efter 20 år är ironiskt, säger han.

Även ett program för Ingarökryssets utveckling ska utarbetas i ett separat projekt. Det handlar främst om att förbättra trafiksituationen genom en gång- och cykelväg, nya infartsparkeringar och förbättringar av trafikplatserna Gustavsberg och Hålludden.