Min lokala hjälte

Ingen alkohol på Göta källare

SÖDERMALM Restaurang Göta källare vi Medborgarplatsen får inte servera alkohol under tiden som förvaltningsrätten avgör om alkoholtillståndet ska dras in. Det har kammarrätten beslutat.

– Vi har överklagat. Vi förstår inte att rätten inte tillåter oss att överleva i väntan på rättegång. Det är i princip samma sak som att försätta ett bolag i konkurs, säger Lars Nilsson, en av ägarna.

Kommunen drog in tillståndet med motiveringen att det varit mycket stökigt och förekommit allvarliga brister i nykterheten.