Ingen alkohol på Göta källare

SÖDERMALM Restaurang Göta källare vi Medborgarplatsen får inte servera alkohol under tiden som förvaltningsrätten avgör om alkoholtillståndet ska dras in. Det har kammarrätten beslutat.

– Vi har överklagat. Vi förstår inte att rätten inte tillåter oss att överleva i väntan på rättegång. Det är i princip samma sak som att försätta ett bolag i konkurs, säger Lars Nilsson, en av ägarna.

Kommunen drog in tillståndet med motiveringen att det varit mycket stökigt och förekommit allvarliga brister i nykterheten.