Ingen boulehall för vinterhalvåret

Hässelby-Vällingby ”Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby ser i dagsläget inga möjligheter att finansiera varken byggnation eller drift av en boulehall i stadsdelen”.

Så lyder svaret på ett medborgarförslag som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat om, angående en boulehall för inomhusspel under vinter-halvåret.

Förvaltningen ställer i stället hoppet till att näringsliv och andra intressenter ska engagera sig.