Ingen dispens för båthallar

ÖSTERÅKER Mark- och miljö­överdomstolen vid Svea hovrätt har beslutat att inte ta upp fallet med familjen Douglas omskrivna båthallar vid Säbyviken. Därmed står tidigare dom att upphäva strandskyddsdispensen för hallarna fast.

2010 fick Douglas, delvis i efterhand, strandskyddsdispens för de totalt 490 kvadratmeter stora hallarna av Österåkers kommun. Sedan dess har både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen upphävt beslutet som felaktigt. Naturskyddsföreningen har begärt att kommunen nu utfärdar ett rivningsföreläggande.

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.