Ingen dramatik i Väsbys kyrkoval

nyheter Söndagens val till församlingarnas lokala fullmäktige blev tämligen odramatiskt i Väsby, visar preliminära siffror från Svenska kyrkan.

Det borgerliga alternativet Kyrkans Väl fick precis som i förra valet flest röster i samtliga tre Väsbyförsamlingar. I Eds församling ökade KV medan grupperingen minskade i både Hammarby och Fresta församling där i stället Socialdemokraterna gick framåt.

I Hammarby församling fick den finskspråkiga grupperingen Närvarande kyrka drygt 6 procent.

Valdeltagandet låg på mellan 9,6 och 11,5 procent, vilket är jämförbart med förra valet.