Ingen dubbel trängselskatt

HANINGE Det blir ingen trängsel­skatt på Saltsjö-Mälarsnittet, gränsen mellan norra och södra Stockholm.

Detta står nu klart sedan staten, landstinget, Stockholms stad, Nacka, Solna och Järfälla presenterat hur tunnelbanan ska växa med tio nya stationer och hur projektet ska finansieras. Däremot blir det trängselskatt redan 2016 på Essingeleden för att bidra till finansieringen.

Många kommunledningar i södra delen av länet, däribland Haninges, har varit oroliga för dubbel beskattning om tullar skulle införas på Saltsjö-Mälarsnittet, men denna lösning blir nu alltså inte av.