Flytt av förvaltningshuset stoppas

Spånga-Tenstas förvaltningshus skulle flytta till Kämpingeskolan. Så blir det inte.
Spånga-Tenstas förvaltningshus skulle flytta till Kämpingeskolan. Så blir det inte.
Spånga-Tenstas förvaltningshus skulle flytta till gamla Kämpingeskolan i Tensta.
Nu stoppas flytten.
Efter nya beräkningar kommer hyran att bli alldeles för hög.

Stadsdelsförvaltningen har länge velat flytta från lokalerna på Fagerstagatan i Lunda till en mer central plats i Tensta, bland annat för att öka tillgängligheten för medborgarna.

I april 2018 beslutade stadsdelsnämnden att gå vidare med flyttplanerna. Tanken var då att stadsdelen skulle flytta till gamla Kämpingeskolan på Tenstatråket. Skolan skulle rivas och ge plats åt de nya lokalerna.

Rivs upp

Men nu väntas beslutet rivas upp. I ett förslag till stadsdelsnämnden 7 mars ska beslutet upphävas, vilket innebär att stadsdelen stannar i sina lokaler i Lunda.

Anledningen är att hyran i de nya lokalerna i Tensta väntas bli betydligt högre än planerat.

”Mot bakgrund av det som framkommit i förprojekteringen anser förvaltningen att det i dagsläget inte är ekonomiskt genomförbart”, skriver tjänstemännen som menar att fastighetsägaren Svenska Bostäder gjort en alldeles för optimistisk beräkning av hyran.