Ingen fristad för förföljda författare

Tyresö kommun ska inte bli en fristad för förföljda författare. Det beslutet väntas kommunfullmäktige fatta på torsdag.

För ett och ett halvt år sedan lämnade Miljöpartiet i Tyresö in ett förslag om att Tyresö skulle bli en av ett 15-tal svenska kommuner som genom nätverket International Cities of Refuge Network ska ge skydd till professionella skribenter som lever under hot.

Kommundirektör Bo Renman skriver i ett svar att det givet det ökade flyktingmottagandet är tveksamt om ett mottagande av en förföljd författare är att använda kommunens resurser på bästa sätt.

Fakta