Ingen galleria vid nya Slussen

Det blir ingen galleria vid nya Slussen. Det blev klart förra veckan. Sedan detaljplanen gjorts om minskades ytorna för handel med hälften vilket gjorde att Stockholms stad och Destination Slussen, som hade fått markanvisningen, inte kunde komma överens om ekonomin.

– Vi vill fortfarande ha handel där men det blir inte en galleria i traditionell bemärkelse. Vi tror att det blir mer terminal- och resenärshandel som på centralen. Med mat och pressbyrå, men troligtvis inga kläder, säger Mårten Frumerie, avdelningschef på exploateringkontoret.

Ändringen kommer inte att påverka tidsplanen för Slussenbygget.