Ingen gård för Salems hundar

Hunden Alva kan lätt ta sig igenom stängslet till fårhagen. Annicka Mossberg tycker att man borde rusta upp det innan någon hund blir påkörd.
Hunden Alva kan lätt ta sig igenom stängslet till fårhagen. Annicka Mossberg tycker att man borde rusta upp det innan någon hund blir påkörd.
Det är många som vill ha en riktig hundrastgård i Salem. I dag hänvisar kommunen hundägarna till fårhagen, men där är det risk att hundarna smiter ut på stora vägen.

– Vi brukar ordna hundträffar här varje vecka och det är många som brukar komma. Men eftersom stängslet runt fårhagen ser ut som det gör är det stor risk för att mindre hundar tar sig igenom, säger Anna Watz.

Utanför fårhagen går Säbyvägen och många hundägare är rädda för att deras husdjur kan bli påkörda om de smiter ut.

Eftersom det inte finns någon anlagd hundrastgård i Salems kommun i dag hänvisas hundägarna till fårhagen. Under flera månader har olika hundägare försökt få kommunen att stärka stängslet och byta ut grindarna för att inga hundar ska kunna smita ut. Men än så länge har de inte gjort några förbättringar.

– I andra kommuner är det en självklarhet att man har en hundrastgård. Att det finns en plats där hundar kan löpa fritt utan att störa andra är viktigt, säger Mats Nittve (MP), som i slutet av förra året skrev en motion om att göra om fårhagen till en hundrastgård.

Men i ett svar på motionen från tekniska utskottet framgår det att det inte finns pengar för att vare sig anlägga en helt ny hundrastgård eller sätta nytt stängsel på fårhagen.

– I dag hänvisar vi till fårhagen och vi tycker att det räcker att vi underhåller den och lagar hål i stängslet, säger Lennart Karlderén (M), kommunstyrelsens ord­förande.

Varför anlägger ni inte en ny hundrastgård eller byter stängsel?

– Dels skulle det kosta för mycket att byta stängsel eller anlägga en helt ny, dels är det svårt att hitta mark att anlägga en ny på. Dessutom tycker vi att fårhagen fungerar väl, säger Kalderén.

Men att fårhagen duger i dagens skick håller inte alla med om.

– Stängslet är för svagt. Förutom att små hundar kan ta sig igenom, kan det välta om större hundar springer emot det, säger Annicka Mossberg.

– Vi behöver en riktig hundrastgård i Salem. Drömmen vore om man rustade upp hela stängslet runt fårhagen, säger Ansi Möller.

Fakta

Botkyrka har 20 rastgårdar

Enligt Jordbruksverkets statistik fanns det 1 052 registrerade hundar i Salems kommun 2014, och 4 087 i Botkyrka.

I Botkyrka finns 20 hundrastgårdar, i Salem ingen.

Enligt Salems kommun skulle det kosta mellan 140 000 och 180 000 kronor att anlägga en hundrastgård.