Min lokala hjälte

Ingen gräddfil för snabbcykel

Alliansens utlovade snabbcykelstråk dröjer. Nu börjar Anders Tiger, (KD), bli otålig.

– Det är frustrerande att det går så långsamt.

Ett snabbcykelstråk från Orminge till Slussen var ett av Alliansens vallöften inför valet 2010. Det var Kristdemokraterna som fick in löftet om ett dedikerat utrymme för snabbcyklarna i programmet.

– Det finns i dag olyckstillbud när de som cyklar fort kör på vanliga cyklister. Med tanke på att det bara kommer att bli mer besvärligt med inplanerade ombyggnationer, vid bland annat Danvikstull, så borde cykeltrafiken prioriteras upp, säger Anders Tiger, som sitter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Han menar att om 5 000 fler personer valde att ta cykeln till jobbet skulle trafiksituationen – och folkhälsan -förbättras betydligt.

– Daglig motion är det närmaste man kan komma en sjukdoms- och skadeförebyggande allroundmedicin.

Snabbcykelstråket utreds i dag av trafikenheten på Nacka kommun.

– Vi har tittat på var man kan dra ett snabbstråk och det har hamnat i att dra det på Värmdövägen, där det i dag går ett regionalstråk, säger Kristofer Rogers, trafikplanerare.

Men det är inte helt självklart om snabbcykelstråket alls går att genomföra på Värmdövägen eller hur det då ska utformas.

– Det är ju ett begränsat utrymme på Värmdövägen. Ett riktigt snabbcykelstråk tar mycket yta i anspråk och då måste vi se vad vi kan ta bort i stället. Menar man att stråket ska vara helt trafikseparerat och tio meter brett så kommer det troligtvis inte gå.

Nu väntar en utredning av hela Värmdövägen och därför får snabbcykelstråket vänta.

– Men vi kommer att göra punktinsatser på regionalstråket, på ställen där det ofta är konflikter mellan bilister, cyklister och gående.

Fakta

Bilister får väja

Pendlingsstråk, cykelmotorvägar eller snabbcykelstråk – kärt barn har många namn. Innebär att cyklister ska ha högre prioritet. Exempelvis ska bilister ha väjningsplikt och banan ska kunna delas upp för olika cyklar.

För förbättringar för cyklister har Nacka kommun avsatt tre miljoner kronor i år och tre miljoner nästa år.

Källa: Nacka kommun.