Ingen JO-granskning i Fittjamålet – än

Våldtäkten skedde 2016. I december 2017 friades de fem misstänkta männen.
Våldtäkten skedde 2016. I december 2017 friades de fem misstänkta männen.
Fittjautredningen kommer inte att granskas. Det beslutade justitieombudsmannen (JO) i dag och hänvisade till att målet pågår.
Samtidigt utesluts inte att granskning kan bli aktuellt i ett senare skede.

I december 2017 kom domen i det uppmärksammade Fittja-fallet.

Fem män friades av Södertörns tingsrätt för inblandning i våldtäkten mot en kvinna i Fittja sommaren 2016.

Tre av dem hade åtalats för grov våldtäkt, två för medhjälp till grov våldtäkt.

I domen riktades skarp kritik mot polisutredningen. Bland annat undersökte polisen fel trapphus där våldtäkten skulle ha ägt rum.

Först 10 månader senare uppdagades detta och då kunde en brottsplatsundersökning ske i rätt trapphus.

Utredningen har fått flera JO-anmälningar. Men kommer inte att granskas just nu eftersom åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt den 5 januari.

– De utredningsåtgärder som vidtagits av polisen under förundersökningen och hur dessa har utförts kan vara av betydelse för hovrättens prövning. Det är därför inte lämpligt att JO granskar dessa frågor innan åtalen har prövats slutgiltigt, säger JO Cecilia Renfors i ett pressmeddelande.