Min lokala hjälte

Ingen HBTQ-certifiering av Vega

Maria Fälth (KD).
Maria Fälth (KD).
Kommunen ska bli bättre på HBTQ-frågor - men Vega, kommunens kreativa mötesplats för ungdomar, blir inte HBTQ-certifierad som KD motionerat om.

– Jag tycker motionen varken är bifallen, avslagen eller besvarad, säger Maria Fälth (KD) som skrev motionen.

Det är framför allt kostnaden som gör att kommunen väljer att inte gå vidare med förslaget att HBTQ-certifiera Vega. RFSL, som står bakom certifieringen, tar ut en kostnad på 104 000 kronor.

Arbetet med att bli bättre på HBTQ-frågor förs istället in i budgetarbetet för 2017-2019.

Maria Fälth (KD) är missnöjd med svaret.

– Jag ville att man skulle fokusera på just ungdomarna och Vega. Samtidigt är det bättre att man gör något än ingenting alls.

Maria Fälth menar att HBTQ-frågorna till stor del handlar om tillgänglighet.

– Tillgänglighet handlar inte bara om fysiska hinder utan också om attitydmässiga. De här frågorna är jätteviktiga.

En och annan kanske höjer på ögonbrynen över att det är just KD som föreslår HBTQ-certifiering. Maria Fälth håller med om att partiet inte legat i framkant i just de här frågorna.

– Jag tror att det handlar om både okunskap och beröringsskräck i partiet. Men för mig är det naturligt att jobba med de här frågorna.