Ingen hittelön för 85 000 i kontanter

Nyheter Kvinnan fann 85 000 kronor i ett soprum i Skärholmen och lämnade in kontanterna till polisen. Men när tiden löpte ut för att någon skulle ha gjort anspråk på pengarna så blev kvinnan lottlös.

Nu kritiserar JO hur polismyndigheten i Stockholms län har hanterat ärendet.

Polisen inledde först en utredning om penninghäleri och räknade pengarna som ett beslag. Utredningen lades dock hastigt ned.

Men pengarna återfick aldrig status av hittegods. och kvinnan fick ingen ersättning för sitt fynd.

JO menar att polisen borde ha återklassat pengarna som hittegods.