Än har ingen sökt hjälp för spelmissbruk

Lidingö stadshus
På Lidingö erbjuds inte terapi inom socialtjänsten för spelmissbrukare.
Lidingö stad arbetar med frågan inför socialtjänstlagsförändringen kring spelmissbruk. Men ännu har personalen på socialtjänsten inte utbildat sig i frågan, och någon terapi för spelmissbrukare erbjuder man inte inom kommunen.

– Det jag kan säga är att Lidingö stad arbetar med frågan och att all personal som arbetar med missbruk kommer att gå utbildningar inom spelmissbruk, säger Lena Winnert, enhetschef för försörjningsinsatser på Lidingö stads socialtjänst.

Erbjuder Lidingö stad terapiformer särskilt utformat för spelmissbruk?

– I dagsläget gör vi inte det, men vi kan köpa in platser vid behov. I dagsläget erbjuder vi inte heller gruppterapi för spelmissbrukare. Men vårt arbete med att utveckla hur vi skall arbeta med stöd för målgruppen pågår, säger Lena Winnert.

Skuld och budgetrådgivning finns dock på Lidingö för den spelmissbrukare som känner att den behöver hjälp, på enheten förebyggande stöd.

Har ni anhörigstöd särskilt utformat för anhöriga till spelmissbrukare?

– Anhörigstöd finns hos oss, men ännu inget särskilt stöd utformat för anhöriga till spelmissbrukare, säger Lena Winnert.

Hur ser det förebyggande arbetet ut i dagsläget kring spelmissbruk på Lidingö kommun?

– Arbetet har inte påbörjats och det går i dagsläget inte att svara på hur det kommer att se ut, säger Lena Winnert. Hon poängterar att efterfrågan hittills inte varit stark.

– Vi har ännu inte haft någon som sökt hjälp för spelmissbruk. Men arbetet med att utveckla stadens arbete med spelmissbruk och utbilda personal pågår, säger hon. 

Fakta

Läget i din kommun

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Nej
  3. Utbildad personal? Nej, inte ännu.
  4. Anhörigstöd? Ja