Ingen höjd skatt väntar nästa år

Ambitionen för M, KD och C är att skatten inte ska höjas ytterligare nästa år.

– Men det förutsätter att de i utjämningskommittén föreslagna förändringarna inte genomförs, framhåller Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Oförändrad skatt innebär att anslagen till de olika nämnderna bara skrivs upp med en procent, utom när det gäller skola, äldreboenden och hemtjänst som får en uppskrivning med två procent. Två procent behövs för att kostnaderna ska täckas.

– I princip har vi haft en uppskrivning med en procent de senaste tio åren och det innebär att verksamheten får effektivisera, säger Olle Reichenberg.