Ingen höjning av skatten i Täby

Täbys budget för 2013 är klar. Löftet är överskott och oförändrad skatt.

Men enligt oppositionen agerar Alliansen bankkamrerer snarare än politiker.

I förra veckan färdigställde Täbyalliansen sin budget för 2013. Partierna har kommit överens om att lämna den kommunala skatten oförändrad på 17,63 kronor. Tillsammans med landstingsskatten blir totalen 29,73 kronor.

– Vi har stark ekonomi men ser också att det är osäkert inför nästa år. Med tanke på hur arbetsmarknaden utvecklar sig finns en viss oro för att 2013 blir tyngre än vi trott, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt honom ligger stort fokus på utvecklingen av kollektivtrafik, inte minst i fråga om Roslagsbanan.

I budgeten syns det framförallt i att stadsbyggnadsnämnden får 5 procent mer än förra året, vilket innebär totalt 184 miljoner kronor.

Nästa år lämnas ett överskott på ungefär 20 miljoner som ska ge en buffert om skatteintäkterna viker nästa år. Oppositionsrådet Conny Fogelström (S) är dock inte imponerad.

– Täby kommun har gjort enorma överskott de senaste åren och det kan inte vara en kommunal uppgift att agera bankkamrer. I stället ska pengarna naturligtvis göra nytta.

Han pekar på flera områden där han velat se nya satsningar.

– Vi har fortfarande landets högsta avgifter i musikskolan. Vi har som enda kommun avgifter för gymnasieluncherna, dessutom är andelen utbildad personal i förskolan för låg.

Enligt Skolverket är andelen anställda med högskoleutbildning inom förskolan 32 procent i Täby. För riket är motsvarande siffra 54 procent.

Fakta

Budget 2013

Barn- och grundskolenämnden: 1,2 miljarder (ökning med 5 procent).

Socialnämnden: 995 miljoner (+ 4 %).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 264 miljoner (+1 %).

Kultur- och fritidsnämnden: 113 miljoner (+ 1 %).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden : 6,7 miljoner (- 3 %).

Källa: Täby kommun