Ingen kände till att friskolan flyttat in

Beng-Åke Grip i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick en chock när han insåg att det fanns en skola i lokalerna på Fabriksvägen. ”Det är glasklart att det strider mot detaljplanen att ha en skola här”, säger han.
Beng-Åke Grip i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick en chock när han insåg att det fanns en skola i lokalerna på Fabriksvägen. ”Det är glasklart att det strider mot detaljplanen att ha en skola här”, säger han.
En friskola har bedrivit verksamhet i Vallentuna utan bygglov. Nu måste skolan, som bland annat undervisar barn med autism, flytta från lokalerna.

– Vi hade ingen aning om att skolan fanns, säger Bengt-Åke Grip (M).

Ledamöterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fick en chock när de gick igenom handlingarna inför sitt senaste möte.

Bland papprena låg en ansökan från företaget Aktivia AB om bygglov för en friskola på Fabriksvägen i centrala Vallentuna.

Företaget bedrev enligt ansökan redan verksamhet i lokalerna under namnet Aktiviaskolan och ville nu få bygglov i efterhand. Men ingen i nämnden kände till att skolan fanns.

– Vi blev totalt chockade, säger Bengt-Åke Grip (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt skolan har man undervisat i lokalerna sedan hösten 2011. Men ansökan om bygglov kom till nämnden först i maj 2013.

Nu tvingas lärare och 12 barn i årskurs 6 till 9, flertalet autistiska, lämna skolan. Anledningen är att lokalerna bara får användas för småindustri.

– Det är glasklart att det strider mot detaljplanen att ha en skola där. Tyvärr kan vi inte ge bygglov bara för att vi tycker synd om barnen. De måste dessvärre flytta på sig, säger Bengt-Åke Grip.

Inte heller barn- och ungdomsnämnden kände till att skolan fanns i lokalerna utan lov.

– Det här känner jag inte alls igen, säger nämndens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Hur kan man lyckas dölja en skolverksamhet på det här sättet?

– Det ska man, rent teoretiskt, inte kunna göra. Vad som har hänt som gjort att de kunnat tillgå lokalerna utan lov vet jag inte. Men vi ska se över våra rutiner för att se vad som gått snett, säger hon.

Aktiviaskolan, som tidigare hette Roslagens resursskola, undervisar barn med psykosociala behov och har funnits i Markim sedan 2005. De har sedan tidigare tillstånd att driva skolverksamhet, men när skolan bytte namn och flyttade till Fabriksvägen var det ingen som kontrollerade att lokalerna var okej.

– Vi trodde det eftersom kommunen har bedrivit Komvux och daglig verksamhet i byggnaden tidigare, säger skolans rektor Mikael Turulin.

Visste ni inte att man måste ansöka om bygglov?

– Det vi kan säga är att vi har gjort en felbedömning. Vi borde så klart ha sökt om lov i tid. Nu handlar det om att lösa det här på bästa sätt.

Vad säger ni till eleverna?

– Först och främst tar vi kontakt med föräldrarna och berättar vad som hänt. Sedan ska vi träffa kommunen och komma överens om en framtida lösning. Allt handlar om att lösa det här på bästa sätt för barnen, säger Mikael Turulin.

Det är oklart om skolan tänker överklaga beslutet.

Vi borde så klart ha sökt om lov i tid.mikael turulin, rektor

Fakta

Strikta regler för att starta skola

Att starta en ny typ av verksamhet i en befintlig lokal och sätta upp en skylt kräver oftast bygglov.

Skolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och ska meddela till miljöförvaltningen om de flyttar in i nya lokaler.

I detaljplanen för lokalerna där man tänkt starta verksamheten står det vilka begränsningar som finns för att kunna bygga eller starta skolan.

Skolinspektionen kan dra in tillstånd för skolor som inte söker bygglov i tid.

Källa: Vallentuna kommun, skolinspektionen