Ingen koll av giftig jord på Reimersholme

Miljöförvaltningen fick inte några pengar av Naturvårdsverket för att undersöka om marken på Reimersholme är giftig. I alla fall inte i år.

Men marken undersöks just nu av en student.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat vill miljöförvaltningen undersöka marken på stora delar av Reimersholme eftersom det finns risk att det där kan finnas cancerframkallande och hormonstörande ämnen.

I höstas ansökte miljöförvaltningen om bidrag till undersökningarna hos Naturvårdsverket.

– Vi fick avslag för att det här var ett nytt projekt. Naturvårdsverket gav bara pengar till riskklassningar och pågående projekt, säger Karin Kuttainen, handläggare på miljöförvaltningen.

Reimersholme har redan riskklassats av länsstyrelsen. Ansvaret för att undersöka marken ligger på den som misstänkts ha förorenat, men eftersom de industrierna inte längre finns kvar är ingen ansvarig.

Vad gör ni nu när ni fick avslag?

– Just nu gör vi ingenting eftersom det kostar pengar att undersöka marken, säger Karin Kuttainen.

Tänker ni inte undersöka marken alls?

– Vi har inte bestämt än hur vi ska hantera det här. Det är för i år som vi sökt och inte fått pengar men vi kan ansöka igen i höst.

Men marken på Reimersholme blir ändå undersökt eftersom studenten Sofia Kling valt att göra det som sitt examensarbete i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

– Jag har tittat på tomter mellan husen, lekparken och förskolan i det område där man misstänker att det kan finnas gifter, säger hon.

Hennes undersökningar pågår för fullt och beräknas vara klara i mitten av juni.

Vad gör miljöförvaltningen om Sofia Kling kommer fram till att marken är förorenad?

– Får vi uppgifter om det så tittar vi på vad det är för typ av föroreningar och om vi anser att vi måste göra något, säger Karin Kuttainen.

Fakta

Ingen fara med picknick på gräsmattan

Det är ingen fara att ha picknick på gräsmattorna på Reimersholme.

Viktigt dock att ha koll på barn så att de inte stoppar jord i munnen.

Odling av frukt och grönsaker rekommenderas i en hink eller något annat kärl och inte direkt i jorden.

Källa: Institutet för

miljömedicin, Karolinska