Ingen kom när boende larmade

Visättra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett en händelse på Björnkulla äldre­boende i januari 2014.

Trots att en boende hade larmat flera gånger under natten hade ingen personal kommit.

Personen hittades först på förmiddagen i sin rullstol på sitt rum med armbandslarmet slängt på golvet. Enligt utredningen utsattes den äldre för en kränkande och riskfylld situation. Anledningen var att larmsystemet inte fungerade och att man tittat till de boende för sällan.

Efter händelsen har larmen setts över på fler sätt och det ska vara tydligt att alla boenden ska tittas till under natten.