Ingen fri Wi-Fi på kommunens äldreboenden

Genrebild.
Genrebild.
Genrebild.
Genrebild.
Istället för installering av gratis Wi-Fi på kommunens äldreboenden får boende själv skaffa mobilt bredband. Det kom socialförvaltningen fram till i sin utredning. Nu får medborgarförslaget också nej av socialnämnden.
Under 2017 inkom medborgarförslag om att installera gratis Wi-Fi på kommunens äldreboenden.

Socialförvaltningen har sedan dess utrett möjligheterna och kommit fram till att varken behovet eller pengarna finns för att genomföra förslaget.

Det kan omöjligen vara en kommunal uppgift att erbjuda gratis Wi-Fi, att skattebetalarna ska bekosta det.

Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande.

Fler Tyresöbor har internetåtkomst än rikssnittet

Utredningen visar att 70 procent av de på särskilt boende har tillgång till internet på sitt eget rum, en betydligt högre siffra än snittet i hela landet som ligger på 40 procent. Socialnämndens ordförande, Dick Bengtson, är nöjd med utredningen.

– Jag är nöjd med inventeringen som gjordes. Vi konstaterade att de som bor på särskilda boenden har tillgång till internetuppkoppling med lite olika lösningar.

”Det är upp till individen”

Under Tyresöinitiativets omröstningen förra året var 331 personer positiva till medborgarförslaget. Argumenten för en installering av gratis Wi-Fi är att det ökar de äldres möjligheter att ta del av information, kontakta anhöriga och ta del av välfärdstjänster online.

Men istället för att erbjuda Wi-Fi anser socialnämnden att den enskilde individen kan teckna mobilt bredband på egen hand.

– Det kan omöjligen vara en kommunal uppgift att erbjuda gratis Wi-Fi, att skattebetalarna ska bekosta det. Däremot ska vi se till att förutsättningarna finns.

Dick Bengtson menar att det om några år kommer finns fiber och möjlighet att koppla upp sig mot Wi-Fi i alla nybyggda boenden.

– Vi säkrar tillgången i de nya boende som vi har på gång, då blir det inbyggt fiber i fastigheterna. Men det är upp till individen att sköta sin internetåtkomst och abonnemang.