Ingen konflikt med ridskolan

rättelse Stockholms ridhus har legat i en lång konflikt med Ryttarstadion om hyran. Någon konflikt mellan Östermalms ridskola och Stockholms ridhus har däremot inte funnits, vilket det dessvärre stod i förra veckans artikel.

Lokaltidningen Mitt i beklagar misstaget.