Ingen kritik mot polisbesök på skola

Tre uniformerade poliser besökte en skola i Sollentuna.
Tre uniformerade poliser besökte en skola i Sollentuna.
Tre uniformerade poliser kom till en skola i Sollentuna för att få information om en flicka i ett utvisningsärende.

En lärare JO-anmälde besöket. Nu är utredningen klar.

I början av året fick en skola i Sollentuna påhälsning av tre uniformerade poliser. En lärare till flickan gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) efter händelsen och var kritisk till polisernas agerande, eftersom besök i skolan kan leda till otrygghet för vissa elever.

Läraren hävdar att de tre poliserna kom till skolan och ville prata med eleven, som är i 10-årsåldern, om hennes familjesituation, och få information om var vårdnadshavarna befann sig.

Men enligt polismyndighetens utlåtande till JO var poliserna inte på skolan för att utföra någon tvångsåtgärd eller hålla något förhör. Däremot efterfrågade man information om flickan i fråga gick på skolan, i vilken klass och om det var möjligt att få ett nytaget foto på henne. Flickan själv skulle inte konfronteras.

JO avskriver nu ärendet och riktar ingen kritik mot Polismyndigheten för att besöket genomfördes. Dock ställer man sig tveksam till om det verkligen krävdes tre poliser till det, enligt Polismyndigheten, rutinartade uppdraget.