Ingen kurator på fem månader

Eleverna i Lillsjöskolan, Brunnaskolan, Hagnässkolan, Ekhammarsskolan och Bergaskolan saknar en kurator sedan vårterminens början.
Eleverna i Lillsjöskolan, Brunnaskolan, Hagnässkolan, Ekhammarsskolan och Bergaskolan saknar en kurator sedan vårterminens början.
Kungsängens skolkurator slutade – och fem månader senare har någon ny ännu inte tillträtt.

– Det här är ett underkänt beteende av kommunen, säger en förälder, vars barn är i behov av kurator.

När eleverna i Kungsängens fem skolor kom tillbaka från jullovet fanns deras kurator inte kvar. Och trots att det sedan dess har gått närmare sex månader, har ingen ny kurator tillsatts.

Lokaltidningen Mitt i pratar med en förälder, vars son regelbundet gick hos kuratorn och som nu står utan hjälp.

– Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har gjort en bedömning och anser att min son har behov av regelbundna samtal av kurator. De bollade över honom till skolans kurator och han tilldelades samtalstid på en halvtimme varannan vecka.

För några månader sedan, när han frågade sin son hur samtalen med kuratorn gick, fick han svaret att han inte längre går dit eftersom kuratorn hade slutat.

– Jag blev helt bestört! Att ta ifrån honom kuratorn är ju som att ta bort simringen från en unge som lär sig att simma. När man har ett barn med speciella behov så vill man som förälder känna till sådana här förändringar.

Tanken var att hans son skulle gå till sin kurator i ett helt år. Nu hann han bara gå på tre samtal innan kuratorn försvann.

Anledningen till att man stått utan kurator under en längre tid är att ansvaret för kuratorerna har flyttats från rektorerna till ett lokalt resursteam, som fungerar som utbildningskontorets övergripande enhet. Fackliga förhandlingar har dragit ut på tiden och anställningsprocessen har försenats.

Chefen för resursteamet, Karin Soffiantini-Yildiz, beklagar att informationen inte nått föräldern.

Enligt henne finns det resurser att tillgå från annat håll. Elever i Kungsängen som är i behov av stöd har möjlighet att träffa en sjuksköterska eller en kurator från Bro. Den informationen har inte nått den förälder som Lokaltidningen Mitt i pratar med.

Tanken är, och har alltid varit, att en ny kurator skulle tillträda, och eftersom den tidigare ansvarade för fem skolor och sammanlagt 1 400 elever kommer man nu utöka kuratortiden med en och en halv tjänst.

– 1 400 elever är alldeles för mycket för en tjänst. Vi håller just nu på att intervjua kandidater och den som är lämpligast kommer att tillträda så snart som möjligt. Det har tagit ett tag att få ordning på hur det skulle fungera med resursteamet, säger Karin Soffiantini-Yildiz.

Skolinspektionen ser allvarligt på situationen.

– Det är inte korrekt enligt skollagen att inte ha någon kurator under så lång tid. Lagen är tydlig med att man ska ha ett antal professioner att tillgå, bland annat kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och läkare. Det säger ju sig självt att alla skolor inte kan anställa så mycket personal, men då kan man till exempel köpa upp de tjänsterna på entreprenad, säger Alf Johansson, som är jurist på Skolinspektionen.

Kommunens skolchef Anders Wedin tycker inte att det är konstigt att anställningsprocessen har dragit ut på tiden.

– Först skulle vi göra en bedömning av hur mycket kuratorstid som behövdes. Sedan skulle vi annonsera ut tjänsterna. Nu är vi dessutom redan inne i juni och eleverna har sommarlov om två veckor. Därför känns det inte som det är bråttom just nu, säger kommunens skolchef Anders Wedin, som också poängterar att det viktigaste är att man hittar rätt person till tjänsten.

Fakta

Skärpta krav i nya skollagen

En ny skollag innebär skärpta krav på hur skolorna organiserar sin elevhälsa, som är ett nytt begrepp i skollagen.

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande.

Alla elever ska, utöver skolsköterska och läkare, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Lillsjöskolan, Brunnaskolan, Hagnässkolan, Ekhammarsskolan och Bergaskolan ligger i Kungsängen.

Källa: Skolverket