Ingen ljusning för busspendlare i Täby

Arriva backar om nedskärningarna.

Men inte i Täby. Nu har kommunen haft möte med bussbolaget för att ge sin syn.

– Vi har varit upprörda, säger Leif Gripestam (M).

Bussbolaget Arriva byter fot. Företaget lovar att se över trafiken och kan tänka sig att utöka antalet turer på flera linjer. Men inte i Täby. Resenärerna i kommunen har inte haft så mycket klagomål och turtätheten ligger på en bra nivå, anser bussbolaget.

Det var i december som Arrivas kraftigt bantade tid­tabeller trädde i kraft. Motiveringen inför nedskärningen var att det skulle ge bättre punktlighet. Förra veckan kunde Mitt i avslöja att det blivit tvärtom. Inte sedan företaget tog över 2013 så har tidhållningen varit sämre, visar statistik från SL.

Enstabon Staffan Ström, 40, bekräftar bilden. På senare tid har hans barn fått gå till hållplatsen en halvtimme tidigare i hopp om att det ska dyka upp en slumpmässig buss som tar dem till skolan.

– Deras morgnar har allt mer kommit att präglas av en oro för att inte komma i tid till skolan, skriver Staffan Ström i ett mejl till Mitt i.

Han berättar att det oftast slutar med att han eller hans fru får skjutsa barnen med bil. Resultatet blir att både barnen och föräldrarna kommer sent till skola och jobb.

Men det är inte bara resenärerna som haft synpunkter. Flera av kommunerna i nordost har varit mycket missnöjda med hur Arriva drivit igenom förändringarna.

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, anser att företagets agerande inför nedskärningarna var oacceptabelt.

– För ett år sedan fick vi en remiss med ett antal förbättringar. Sedan damp det ner ett färdigt förslag som såg helt annorlunda ut och vi har varit upprörda över hur dåligt dialogen sköttes, säger Leif Gripestam.

I december hade han ett möte tillsammans med de andra nordostkommunerna och Arriva. Då framfördes synpunkterna.

Efter det har tjänstemän på Täby kommun träffat bolaget för vidare samtal om busstrafiken. Vad det kan leda till är än så länge oklart.

Fakta

Så blev punktligheten sämre

I november avslöjade Mitt i att Arriva förbereder jättebantningar på busstrafiken.

I mitten av december trädde förändringarna i kraft.

På exempelvis linje 616 mot Täby kyrkby försvann drygt 400 turer per vecka.

I februari visar statistik att punktligheten är sämre efter bantningen – tvärtemot vad Arriva hoppats på.