Ingen nappade på Arlandakampanj mot tvångsgifte

Arlanda, in-check
Avgångshallen på Arlanda.
Under sommaren fick kommuner och myndigheter använda reklamutrymmen på Swedavias tio flygplatser för att göra kampanjer mot tvångsgiftermål.
Men ingen – i hela Sverige – nappade på erbjudandet.
– Vi har inte fått någon konkret förfrågan, säger Johan Live på Swedavia.

Idén kom till efter att liknande kampanjer annonserats på flygplatserna i Västerås och Linköping. Flygplatser som inte är Swedavias.

– Det skulle inte vara vår kampanj men vi skulle upplåta ytan och vara budbärare. Det var, och är, vi positiva till, säger Johan Live, presskommunikatör på Swedavia.

Swedavia, som äger flygplatserna Arlanda och Bromma, beslutade att upplåta reklamutrymmen på sina tio flygplatser runt om i landet.

Men någon kampanj genomfördes aldrig på Arlanda eller Bromma, eller på någon av de andra åtta flygplatserna i landet.

– Det har ännu inte varit någon kampanj på någon av våra tio flygplatser i Sverige. Vi har inte fått någon konkret förfrågan från myndigheter, landsting eller kommuner. Men vi är fortfarande öppna för det om en sådan förfrågan skulle komma, säger Johan Live.

Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med frågor kring hedersförtryck på ett övergripande plan i länet och har flera pågående projekt.

– Hedersproblematiken är en viktig och prioriterad fråga på länsstyrelsen. Förfrågan om att vara med i kampanjen på flygplatser i länet kom i maj men vi beslutade oss för att istället driva en kampanj under hösten som troligen kommer att riktas mot flygplatser och matvaruaffärer, säger Kristin Marklund, chef för länsstyrelsens enhet för social utveckling.

Isabel Smedberg Palmqvist (L), socialnämnden

Isabel Smedberg Palmqvist (L)

En som är kritisk till att Stockholm stad, länets största kommun, inte engagerade sig på egen hand och utnyttjade tillfället är Isabel Smedberg Palmqvist (L), ledamot i socialnämnden.

– Jag upplevde att det fanns en vilja från majoriteten att göra en kampanj och därför är jag både besviken och förvånad att inget gjordes, säger hon.

Under sommarlovet finns en större risk, än annan tid på året, att ungdomar förs bort utan att skolan eller andra myndigheter märker det. Kommunen har ett socialt ansvar menar Isabel Smedberg Palmqvist (L).

– Det här är våra ungdomar som vi har ansvar för. De kommer från Stockholm stad och våra kransområden, säger Smedberg Palmqvist (L).

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) är positiv till kampanjer på flygplatser men säger att länsstyrelsen har en viktig roll som samordnare mellan olika kommuners socialtjänster, eftersom Arlanda inte ligger i Stockholms stad.

– Samordningen tror jag är viktig att få till. Stockholm kommer självklart att bidra i en kampanj. Men länsstyrelsen kan inte genomföra en kampanj på en flygplats utan att säkerställa att alla kommuner är med så att vi ser till att varenda ungdom fångas upp. De ska kunna ringa och det samtalet måste tas om hand, annars sviks ungdomarna, säger Åsa Lindhagen (MP).

Fakta

Bakgrund

Under våren blev det känt att det skulle genomföras informationskampanjer mot tvångsgiftermål på flygplatserna i bland annat Linköping och Västerås. Bakom kampanjerna stod respektive länsstyrelse i Östergötland och Västmanland. De flygplatserna är inte Swedavias.

Kampanjen gick ut på att upplysa om att tvångsgiftermål är ett brott och att det finns speciella telefonnummer att ringa för den drabbade.

Statliga Swedavia erbjöd reklamplats på sina tio flygplatser och genomförde samtidigt utbildningar för sin säkerhetspersonal. Bland annat lärde sig säkerhetspersonalen saker att vara uppmärksam på när det gäller resor i tvångsäktenskapssyfte.

Enligt Swedavia uppstod inte en enda situation på Arlanda under sommaren där någon bad om hjälp.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland, Swedavia