Ingen nattklubb i Lill-Jansskogen

De som hoppats på en nattklubb under vattenreservoaren i Lill-Jansskogen kan sluta drömma. Platsen bedöms vara dåligt lämpad för dans och musik.

Utrymmet under Uggleviksreservoaren i Lill-Jansskogen skulle passa fint för en utomhusnattklubb. Det tycker Centerpartiet som vill att staden ska upplåta platsen till nöjes- och krogentreprenörer. Men nu läggs förslaget i malpåse sedan flera tunga instanser sagt sitt.


LÄS MER: C vill ha nattklubb i Lill-Jansskogen


Kungliga Djurgårdens Förvaltning tycker att platsens rofylldhet ska värnas och Länsstyrelsen har sedan tidigare avstyrkt motionen eftersom vattenreservoaren är ett skyddsobjekt och att det inte passar sig med nattklubb vid ett sådant.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) skriver i sitt utlåtande  att initiativet är lovvärt, å ena sidan, men att ytan är olämplig för nattklubbsverksamhet:

”Platsen är också illa vald med tanke på bullerstörningar för närliggande bostäder i KTH-området och Norra Djurgårdsstaden. I Nationalstadsparken bör friluftsliv och naturliv prioriteras även om alla förslag för att fler ska nyttja stadens naturområden är bra.”

Fakta

En av stans största vattenreservoarer

Uggleviksreservoaren ligger vid Uggleviken och ritades av arkitekten Paul Hedqvist 1935. Den bärs upp av 64 betongpelare. Bassängen rymmer knappt 18 000 kubikmeter. Den är hela 79 meter lång och 40 meter bred och är en av Stockholm vattens största reservoarer.

Byggnaden syns på flera kilometers håll eftersom den ligger högst upp på Kattrumpsbacken i östra Lill-Jansskogen.